W polskim społeczeństwie wciąż jest kultywowany mit niedostępnego, mówiącego obcym językiem, bardzo drogiego prawnika

W polskim społeczeństwie wciąż jest kultywowany mit niedostępnego, mówiącego obcym językiem, bardzo drogiego prawnika

Prawieoprawie