Webinarium: Mobbing, dyskryminacja i sygnaliści

Nawet 46 proc. pracowników biurowych i fizyczno-umysłowych pada ofiarą mobbingu. Pracownicy są coraz bardziej świadomi swoich praw, dlatego liczba spraw sądowych przeciwko pracodawcom, których przedmiotem jest mobbing lub dyskryminacja systematycznie rośnie.

Kodeks pracy nakłada na pracodawców szereg obowiązków w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji. Katalog ten wkrótce powiększy się o obowiązki wynikające z ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, która ma wejść w życie jeszcze w grudniu 2021 r.

Wiele organizacji nie posiada wewnętrznych regulacji i procedur, ani nie szkoli pracowników i współpracowników, co pozwoliłoby ograniczyć ryzyko i częstotliwość występowania zjawisk o charakterze dyskryminacyjnym i mobbingowym oraz usprawnić zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w tym zakresie, których w związku z nadchodzącymi zmianami prawnymi w zakresie tzw. sygnalistów (whistleblowers) może być od 17 grudnia jeszcze więcej.

W czwartek, 25 listopada podczas bezpłatnego webinarium główne obowiązki pracodawców dotyczące przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz najbardziej aktualne informacje dotyczące wytycznych w zakresie ochrony sygnalistów, omówią Karolina Barałkiewicz-Sokal, dr Jan Muszyński oraz Paula Staszak z kancelarii VON ZANTHIER & SCHULZ.

Informacje organizacyjne:
Data: czwartek, 25 listopada 2021 r.
Godziny: 10:00 – 11:00
Link do rejestracji na platformie ClickMeeting>
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Prawieoprawie