WKB doradzała PGE Energia Odnawialna

Prawnicy z kancelarii WKB doradzali PGE Energia Odnawialna S.A. przy zakupie spółki celowej, która posiada prawa do farmy wiatrowej Zalesie. Farma składa się z 7 turbin o łącznej mocy ok. 25 MW.

Klientowi doradzali partner Grzegorz Godlewski wspierany przez managing associate Małgorzatę Studniarek i counsela Krzysztofa Sikorskiego.

PGE Energia Odnawialna jest spółką zależną PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Działalność grupy skupia się na wytwarzaniu energii elektrycznej z OZE.

Źródło: WKB

Prawieoprawie