WKB doradzała Poczcie Polskiej

Prawnicy z kancelarii WKB wspierali Pocztę Polską w toku uzyskania zgody Komisji Europejskiej na pomoc publiczną w wysokości 215 milionów złotych. Pomoc zostanie przeznaczona na pokrycie strat poniesionych w związku z działalnością firmy w czasie pandemii COVID-19. Wydając decyzję Komisja potwierdziła, że planowane wsparcie będzie zgodne z regułami pomocy publicznej obowiązującymi w UE (w szczególności art. 107 ust. 2 lit. b) TFUE).

Zespół transakcyjny kancelarii WKB zapewniłPoczcie Polskiej, jako beneficjentowi pomocy publicznej, kompleksowe
wsparcie prawne w trakcie całego procesu notyfikacji m.in.: przygotowując niezbędną dokumentację oraz zapewniając reprezentację prawną w toku postępowania i negocjacji z Komisją Europejską.

Klientowi doradzali partner Łukasz Czekański i managing associate Piotr Gajek.

Jest to pierwsza tego typu decyzja wydana przez Komisję dla operatora pocztowego, co może otworzyć drogę dla podobnych decyzji w innych sprawach.

Źródło: WKB

Prawieoprawie