WKB i MFW Fiałek doradzały przy nabyciu udziałów w ForMeds przez Novastone Capital Advisors

Prawnicy z kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr doradzali Novastone Capital Advisors przy zakupie wszystkich udziałów w spółkach grupy ForMeds, którą wspierała kancelaria MFW Fiałek.

Po stronie kancelarii WKB Novastone Capital Advisors wspierali partnerzy Anna Kratiuk i Ben Davey. Pozostałymi doradcami byli partner Łukasz Czekański, counsel Tomasz Feliszewski, senior associates Piotr Popielarski, Aleksandra Krzywańska, managing associate Piotr Gajek, associates Sebastian Woźniak, Katarzyna Wójcikowska, Igor Socha, Aleksandra Burda-Kiryłło, Aleksandra Jusik, Julia Jewgraf, Marta Wasik, junior associates Marta Pałyga, Karolina Kornelak oraz paralegal John Kędzierski.

Po stronie kancelarii MFW Fiałek ForMeds doradzali partner Mirosław Fiałek, counsel Rafał Siemieniec, associate Wojciech Lichterowicz oraz junior associate Adrianna Kłoda-Szczesna.

Zakres usług, jakie świadczyły obie kancelarie dla swoich klientów, obejmował przygotowanie i negocjacje dokumentacji transakcyjnej oraz przeprowadzenia badań due dilligence.

ForMeds to firma, która specjalizuje się w produkcji suplementów diety bez dodatków chemicznych. Novastone Capital Advisors jest szwajcarską firmą, która wspiera inwestorów private equity w procesach akwizycji spółek portfelowych.

Źródło: WKB i MFW Fiałek

Prawieoprawie