Izabela Szewczyk-Krzyżanowska nowym counselem w WKB

Do 15-osobowego zespołu prawa konkurencji i prawa konsumenckiego kancelarii WKB dołączyła Izabela Szewczyk-Krzyżanowska, która zajmie stanowisko counsela.

Izabela Szewczyk-Krzyżanowska posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w którym przez wiele lat pełniła m.in. funkcję Zastępczyni Dyrektora, a następnie Dyrektorki Departamentu Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów.

Jest autorką wielu opinii, stanowisk oraz analiz prawnych, w szczególności w zakresie wniosków prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także współautorką licznych publikacji na temat prawa konsumenckiego.

Izabela Szewczyk-Krzyżanowska posiada wieloletnie praktyczne doświadczenie we współpracy z instytucjami Unii Europejskiej, w szczególności w ramach Rady Unii Europejskiej. Z ramienia polskiego rządu uczestniczyła w negocjacjach i była odpowiedzialna za implementację do polskiego porządku prawnego wielu przepisów prawa konsumenckiego. Opracowywała i koordynowała procesy legislacyjne, dotyczące aktów prawnych mających fundamentalne znaczenie dla ochrony konsumentów.

Źródło: WKB

Prawieoprawie