WKB doradzała PKO BP S.A. oraz mBank S.A.

Prawnicy z kancelaria WKB doradzali PKO BP S.A. oraz mBank S.A. w transakcji finansowania Electrum Concreo sp. z o.o., w ramach którego banki udzieliły bilateralnych limitów wieloproduktowych.

Klientowi doradzali counsel Michał Kalicki, senior associate Aleksandra Krzywańska i associate Marcin Lorenc.

Zakres wsparcia obejmował przygotowanie oraz negocjacje dokumentacji kredytowej, w tym:

  • dokumentacji zabezpieczeń;
  • umowy między wierzycielami;
  • umowy wspólnych warunków finansowania;
  • bilateralnych umów finansowania;

a także doradztwo przy weryfikacji warunków wypłaty. Udzielone finansowanie bilateralne zabezpieczają, między innymi gwarancje płynnościowe Banku Gospodarstwa Krajowego.

Źródło: WKB

Prawieoprawie