Zmiany kadrowe w Baker McKenzie

1 lipca 2023 r. Michał Lisawa dołączył do grona partnerów w kancelarii Baker McKenzie. Natomiast Mateusz Cieślak, Magdalena Medyńska i Marcin Płonka awansowali na stanowiska counseli.

Michał Lisawa specjalizuje się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy. Doradza klientom w sprawach związanych z zatrudnianiem pracowników – w kwestiach dotyczących rekrutacji, zwolnień, wynagradzania i premiowania pracowników, polityk pracowniczych, sporów pracowniczych oraz związków zawodowych.

Mateusz Cieślak doradza przy transakcjach joint-venture, procesach inwestycyjno-budowlanych oraz przy finansowaniu i refinansowaniu nieruchomości.

Magdalena Medyńska specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie handlowym i prawie rynków kapitałowych. Doradza w kwestiach regulacyjnych bankom oraz innym podmiotom regulowanym.

Marcin Płonka doradza funduszom private equity, spółkom publicznym oraz założycielom w obsłudze transakcji fuzji i przejęć, joint-ventures, kształtowaniu zasad ładu korporacyjnego i prowadzeniu sporów korporacyjnych.

Źródło: Baker McKenzie Polska LinkedIn

Prawieoprawie