Zmiany kadrowe w Bird & Bird

4 września do zespołu kancelarii Bird & Bird dołączył w roli partnera Piotr Lesiński. Prawnik będzie działał w w praktyce finansowań i regulacji finansowych.

Piotr Lesiński specjalizuje się w obszarze instrumentów dłużnych rynku kapitałowego oraz regulacji finansowych w Polsce. W swojej praktyce koncentruje się w szczególności na doradztwie przy transakcjach na instrumentach dłużnych rynku kapitałowego, w tym euroobligacjach, obligacjach krajowych, listach zastawnych oraz sekurytyzacji. Wspiera klientów również w obszarze regulacji finansowych, w szczególności w zakresie kwestii związanych z CRD/CRR oraz BRRD.

Źródło: materiały prasowe Bird & Bird

Prawieoprawie