Zmiany kadrowe w BWHS

Do zespołu kancelarii BWHS dołączył adwokat prof. UW dr hab. Mateusz Pilich.

Mateusz Pilich od 2005 r. był związany z Izbą Cywilną Sądu Najwyższego. Początkowo pełnił funkcję asystenta sędziego, a następnie został członkiem biura studiów i analiz SN. Był odpowiedzialny m.in. za przygotowanie wniosków o podjęcie uchwał SN oraz analizy na potrzeby bieżącej działalności orzeczniczej w sprawach precedensowych.

Adwokat jest autorem licznych publikacji naukowych z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego, prawa cywilnego procesowego i materialnego oraz prawa porównawczego. Wykonał liczne ekspertyzy na zlecenie sądów i organów administracji publicznej dla rozstrzyganych spraw cywilnych i administracyjnych.

Jest profesorem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi wykłady z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego, prawa porównawczego i prawa Unii Europejskiej.

Źródło: BWHS

Prawieoprawie