Zmiany kadrowe w CMS

W styczniu 2023 r. do zespołu Bankowości i Finansów kierowanego przez partnera Michała Mężykowskiego dołączyli of counsel Paweł Wajda i associate Iwona Ciszyńska.

Paweł Wajda specjalizuje się w rynkach regulowanych, w szczególności rynku bankowym, rynku ubezpieczeniowym oraz rynku kapitałowym. W kancelarii CMS objął funkcję of-counsel w zespole doradztwa regulacyjnego. Doradza w kwestiach regulacyjnych, compliance, implementacji regulacji, obsłudze funduszy inwestycyjnych, prowadzi również postępowania przed sądami administracyjnymi. Jest profesorem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prowadzi zajęcia w Szkole Głównej Handlowej.

Iwona Ciszyńska jako associate dołączyła do zespołu restrukturyzacji i upadłości. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Doradza instytucjom finansowym m.in. w w postępowaniach upadłościowych, sądowych i restrukturyzacyjnych, a także w zakresie sądowej i pozasądowej egzekucji zabezpieczeń. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Źródło: materiały prasowe CMS

Prawieoprawie