Zmiany kadrowe w CRIDO

CRIDO wzmocniła swoją praktykę w obszarze energetyki, infrastruktury i doradztwa regulacyjnego. Do zespołu prawników dołączyły nowe osoby. Joanna Bernat objęła stanowisko partnerki, Magdalena Pieńkowska – senior associate, a Adam Czekalla – junior associate.

Joanna Bernat specjalizuje się w zagadnieniach prawa gospodarczego, w tym prawa zamówień publicznych, prawa energetycznego i ustawy o OZE. Doradza klientom przy realizacji projektów inwestycyjnych z zakresu budowy nowych i modernizacji istniejących źródeł wytwórczych.

Magdalena Pieńkowska doradza m.in. przy projektach związanych z prawem energetycznym, również o charakterze międzynarodowym, i postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.

Adam Czekalla brał udział w wielu projektach z zakresu prawa energetycznego oraz inwestycji OZE, konstruował umowy i projekty opinii prawnych.

Źródło: materiały prasowe CRIDO

Prawieoprawie