Zmiany kadrowe w KBZ Żuradzki Barczyk & Wspólnicy

Do zespołu kancelarii KBZ Żuradzki Barczyk & Wspólnicy dołączył Jerzy Dróżdż. Prawnik będzie wspierał dział Immigration Law.

Jerzy Dróżdż specjalizuje się w dziedzinie prawa imigracyjnego, w szczególności w zakresie procedur administracyjnych związanych z udzielaniem zezwoleń na pracę oraz zezwoleń na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemców. 

Źródło: KBZ Żuradzki Barczyk & Partners Advocates and Attorneys-at-law LP LinkedIn

Prawieoprawie