Zmiany kadrowe w Rymarz Zdort Maruta

Kancelaria Rymarz Zdort Maruta rozszerza zakres swojego wsparcia o specjalizację w zakresie Life Sciences. W ciągu najbliższych miesięcy do nowo utworzonego zespołu dołączy kilkunastu doświadczonych doradców. Partnerzy Michał Czarnuch, dr Anna Partyka-Opiela, Marcin Pieklak oraz Tomasz Kaczyński oficjalnie rozpoczęli już pracę w kancelarii na początku listopada. Nowy zespół Life Sciences będzie świadczył doradztwo w zakresie prawa farmaceutycznego, biotechnologii, prawa żywnościowego, opieki zdrowotnej, MedTech oraz weterynarii na rzecz polskich i zagranicznych podmiotów.

Szefem nowej praktyki będzie Michał Czarnuch, który specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności w prawie farmaceutycznym, prawie wyrobów medycznych, medycznym, prawie reklamy, prawie europejskim i prawie konkurencji, a także compliance w sprawach związanych z zarzutami korupcji. Doradza branży farmaceutycznej i FMCG, a także w zakresie tworzenia systemów dystrybucji i handlu produktami leczniczymi w kwestiach związanych z systemami ochrony zdrowia.

Dr Anna Partyka-Opiela posiada doświadczenie w zakresie compliance, whistleblowing, etyki, zapobiegania korupcji, AML oraz Legal Design. Doradza w zakresie zapobiegania korupcji i compliance, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z transparentnością procesów, komunikacją oraz przebudową i optymalizacją systemów compliance.

Marcin Pieklak jest prawnikiem z wieloletnią praktyką w sektorze ochrony zdrowia, prawa farmaceutycznego, prawo żywnościowego czy prawa umów. Specjalizuje się w postępowaniach z zakresu refundacji, finansowania świadczeń gwarantowanych czy przetargów.

Tomasz Kaczyński posiada doświadczenie w zakresie prawa farmaceutycznego – od rejestracji produktów, przez kwestie refundacyjne, zagadnienia wytwarzania i dystrybucji, po prawo reklamy i regulacje badań klinicznych. Doradza przedsiębiorcom funkcjonującym na rynku farmaceutycznym, kosmetycznym oraz spożywczym.

Źródło: materiały prasowe Rymarz Zdort Maruta

Prawieoprawie